Stundenplan der NMS Weyer

 

 

1a Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 GW SPFB D SPFB BE D SPFB WE
2 08:35 - 09:25 D SPFS BSP ME GW WE
3 09:40 - 10:30 E SPFEGEL M SPFB E SPFS M SPFS M SPFS
4 10:35 - 11:25 R E SPFB M SPFS E SPFS D SPFB
5 11:50 - 12:40 ME BE BSP R
6 12:40 - 13:30 BSP INF BU BU
7 13:40 - 14:30
8 14:35 - 15:25

 

1b Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 BE E BE BU INF
2 08:35 - 09:25 E BSP E D D
3 09:40 - 10:30 D D M ME E
4 10:35 - 11:25 M M BU M WE
5 11:50 - 12:40 GW ME BSP WE
6 12:40 - 13:30 BSP R R GW
7 13:40 - 14:30
8 14:35 - 15:25

 

2a Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 E M D ME M
2 08:35 - 09:25 GS D M E GS
3 09:40 - 10:30 R E WE M D
4 10:35 - 11:25 D GW WE R E
5 11:50 - 12:40 BE BSP BSP INF BE
6 12:40 - 13:30 PC BSP BSP BU BU
7 13:40 - 14:30
8 14:35 - 15:25

 

2b Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 D SPFB BU BE BE BU
2 08:35 - 09:25 M SPFB D SPFB D SPFB D SPFB E SPFJ
3 09:40 - 10:30 GW R M SPFB E SPFB GS
4 10:35 - 11:25 E SPFJ M SPFB E SPFJ WE M SPFRI
5 11:50 - 12:40 GS BSP BSP WE INF
6 12:40 - 13:30 R BSP BSP PC ME
7 13:40 - 14:30
8 14:35 - 15:25

 

3a Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 GS BE BSP INF PC
2 08:35 - 09:25 D M SPFRI M WE M SPFB
3 09:40 - 10:30 M SPFB D D WE ME
4 10:35 - 11:25 E SPFJ E SPFB E SPFJ D E SPFB
5 11:50 - 12:40 GW SPFB PC BE GEMD BSP
6 12:40 - 13:30 BO R PrEH BSP R
7 13:40 - 14:30 PrEH
8 14:35 - 15:25 PrEH

 

3b Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 D M M PC E
2 08:35 - 09:25 PC D D M BSP
3 09:40 - 10:30 E BSP E D BSP
4 10:35 - 11:25 WE ME INF E M
5 11:50 - 12:40 WE R GW GEMD BE
6 12:40 - 13:30 BO GS PrEH R BE
7 13:40 - 14:30 PrEH
8 14:35 - 15:25 PrEH

 

4a Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 PC GS M SPFB R GW SPFB
2 08:35 - 09:25 E M SPFRI E SPFEGEL M SPFB E
3 09:40 - 10:30 R ME D SPFB E SPFB D SPFB
4 10:35 - 11:25 M SPFB D GW SPFB D SPFB GS
5 11:50 - 12:40 BSP GEMD BU BU PC SPFB
6 12:40 - 13:30 EH EH BO INF BMW
7 13:40 - 14:30 EH EH BSP BMW
8 14:35 - 15:25 EH EH BSP

 

4b Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 07:45 - 08:35 M D BU M GS
2 08:35 - 09:25 D GS GW INF D
3 09:40 - 10:30 E M E D E
4 10:35 - 11:25 ME R M E PC
5 11:50 - 12:40 BSP GEMD PC R GW
6 12:40 - 13:30 EH EH BO BU BMW
7 13:40 - 14:30 EH EH BSP BMW
8 14:35 - 15:25 EH EH BSP

 

SPLAN by HKS